DZIECI MODLĄ SIĘ O POKÓJ!
1 / 2 2 / 2

Nie wystarczy, że modlimy się o pokój. Potrzeba, abyśmy się modlili razem!

***

Wprowadzenie

Modlitwa dzieci w tym wymagającym czasie może być odpowiedzią na ich dogłębny niepokój, jaki noszą w sobie słysząc w domu rozmowy wojnie, oglądając mimowolnie bolesne wiadomości ze świata. Wspólna modlitwa pozwoli im pokonać dziecięcą bezradność jakiej doświadczają słysząc okrucieństwie i przemocy.
Przede wszystkim jednak modlitwa dzieci posiada szczególną moc wstawienniczą u Boga. To właśnie do najmłodszych Matka Boża w Fatimie mówi: Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!
Nasze przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej Sióstr Niepokalanek w Warszawie modlą się o pokój od pierwszych dni Wielkiego Postu! Zapraszamy wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe i inne placówki wychowawcze w Polsce na Ukrainie do wspólnego błagania, aby Pan Bóg przywrócił wolność narodowi ukraińskiemu, a nas zachował od grozy wojny!
Jeśli do nas dołączycie, dajcie znać! Prześlijcie wiadomość, fotkę, filmik na naszego facebooka lub na maila abyśmy mogli cieszyć się, że jesteśmy razem! Również Was będziemy informować nowych uczestnikach modlitwy, abyście mogli dodawać sobie i swoim podopiecznym otuchy.
***

Modlimy się z dziećmi w intencjach:

1. O Boże miłosierdzie dla Ukrainy
2. O pokój na świecie
***

Modlitwa będzie miała następujący przebieg:

1. Znak krzyża

2. Fatimskie wezwanie:

Odmawiajcie codziennie różaniec,
aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!

3. Zapowiedź tajemnicy i rozważanie
(teksty rozważań tajemnic różańcowych na każdy dzień będą na fb,
lub rozsyłane mailem na adresy zasubskrybowanych osób, nauczycieli czy katechetów)

4. Dziesiątek różańca

5. Modlitwa o pokój:

Boże, który stworzyłeś świat i dałeś życie każdemu człowiekowi, uchroń nas od wojny, daj opamiętanie wszystkim, którzy krzywdzą innych, wspomagaj tych, którzy utracili swoje domy i swoich bliskich, bądź pociechą dla uchodźców, pozwól nam na nowo cieszyć się Twoim pokojem. Prosimy Cię o to przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalaną Matkę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

6. Modlitwa za poległych:

Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.


***

W jaki sposób się łączyć w modlitwie?

I Sposób
(Dotyczy raczej przedszkoli i szkół katolickich) Klasy, które z pomocą wychowawcy zdeklarowały gotowość do modlitwy, codziennie od poniedziałku do piątku, w sercu dnia (najlepiej około południa) przerywają lekcje, aby w swojej klasie odmówić dziesiątek różańca. To „zatrzymanie się” ma wymiar symboliczny. Uświadomi dzieciom i młodzieży, że w czas wojny, cały, zwyczajny, beztroski rytm codzienności należy „zachwiać”, poświęcić, aby być z tymi, którzy cierpią.
II Sposób
(Dotyczy szkół, gdzie nie będzie zgody na modlitwę w klasie) Na przerwie, najbliższej i możliwej w okolicy godz. 12.00, chętni uczniowie gromadzą się pod przewodnictwem katechety lub innego nauczyciela w wyznaczonej sali, aby wspólnie odmówić dziesiątek różańca.
III Sposób
Dzieci, które nie mają możliwości modlić się z rówieśnikami (również w sobotę i niedzielę), mogą łączyć się z nami w modlitwie, odmawiając dziesiątek różańca z rodzicami, rodzeństwem i dziadkami rozważając tę samą tajemnicę co wszyscy.


***
Odwiedź nasz profil na facebooku
lub napisz do nas

Bądźmy razem!
Nie zwlekajcie ani chwili!

Do włączenia się w akcję zaprasza Przedszkole i Szkoła Sióstr Niepokalanek w Warszawie
Ks. Dariusz Rozum MS Kapelan Sióstr NiepokalanekStrona wykonana przez uczniów klasy 8 Mateusza Filipowicza, Bartosza Jażdżyka, Kacpra Górskiego
pod kierunkiem nauczyciela informatyki Ryszarda Ząbkowskiego.